Van beginnende tot fervente lezer
Vier stappen naar leesvaardigheid

Om een kind vlot te laten lezen, moet het vier basis vaardigheden onder de knie krijgen.

Leesproblemen door dyslexie?

Maak gebruik van gekleurde letters als hulp bij het segmenteren

Learn to read with Kobi - pretend reading

Vaardigheden vóór het echte lezen

Speelsgewijs meelezen is de begin fase van het leesproces. Tijdens deze eerste fase raken kinderen vertrouwd met klanken, eenvoudige woorden, afbeeldingen en andere begrippen die met lezen te maken hebben.

Zie deze fase als de voorbereiding op het echte leren. Heel belangrijk hierbij is om de nadruk te leggen op het plezier dat je kan beleven met lezen.

Klankleer

In de voorgaande fase leerden kinderen al over letters en klanken. Nu zullen ze de relatie tussen deze twee moeten gaan leggen - net zoals die tussen gedrukte en gesproken letters. Wanneer ze met hun oog een letter zien, moeten de hersenen deze 'horen'.

Nadat ze de letterklank fase onder de knie hebben, zou een kind in staat moeten zijn om 600 eenvoudige woorden en teksten met fonetisch regelmatige woorden kunnen lezen.

Samenvoegen van letterklanken

Zodra een kind de basisklanken heeft geleerd en ze met de juiste letters heeft verbonden, moet het beginnen die klanken te mengen om zinvolle woorden te maken.

Het samenvoegen van letterklanken tot woorden is een cruciale fase in het proces van leren lezen. Het helpt jonge lezers om onbekende woorden te ontcijferen door letter-klankpatronen te gebruiken bij het lezen. De sleutel tot succes hiervan is oefenen.

Lezen van samenhangende tekst

Zodra een kind de basisbeginselen onder de knie heeft, is het tijd voor de langste fase van allemaal: Het lezen van samenhangende teksten. Om zich tot een vlotte lezer te ontwikkelen moet het kind oefenen, oefenen en nog eens oefenen. Begin met eenvoudige verhaaltjes en ga geleidelijk over naar moeilijkere, meer gecompliceerde teksten.

Het doel van deze fase is om de hersenen te trainen zodat ze geschreven tekst op dezelfde manier lezen als het luisteren naar gesproken woorden.​

Learn to read with Kobi - connected text

Ouders zijn de eerste leraar, hersen trainer, tech wegwijzer, steun en coach van hun kinderen.