Obračanje črk, te nagajive črke!

Večina otrok v začetni fazi opismenjevanja zamenjuje črke, ki so si med sabo podobne in se razlikujejo le po svoji orientaciji. To je zelo pogost pojav vse do drugega razreda.

Večina otrok v začetni fazi opismenjevanja zamenjuje črke, ki so si med sabo podobne in se razlikujejo le po svoji orientaciji. To je zelo pogost pojav vse do drugega razreda.

Črke kot so b d in p imajo v resnici enako obliko, le obrnjene so drugače. Naši možgani so naučeni, da je predmet v drugačni legi v prostoru še vedno isti predmet, zato imajo z ločevanjem teh črk na začetku težave.

Otroci večkrat zamenjujeo znake, ki so si podobni po obliki (p/d/b/q, a/e, 3/E, 9/6) včasih pa tudi črke, ki podobno zvenijo (t/k/p).

Ali je to problem?

Pri večini otrok te težave do konca drugega razreda izzvenijo. Vseeno, pa ima lahko otrok zaradi zatikanja na nagajivih črkah velike težave pri usvajanju tekočnosti branja. Z barvo lahko otroku pomagamo, saj se možgani hitro naučijo povezati določen glas z barvo, kar barvo hitreje sprocesirajo kot obliko. Za tekočnost branja je namreč zelo pomembno, da črke izjemno hitro prevajamo v glasove.

Otroci morajo utrjevati pravilno usmeritev črk. Pomagamo si lahko z več-čutnimi metodami, pisanjem in seveda z rednim treningom branja. S treningom branja se sklopi črk postopma zapišejo v dolgotrajni spomin, tako branje postane hitrejše, otrok pa lahko nameni več miselne kapacitete razumevanju prebranega.

In če obračanje črk ne izzveni?

Pri otrocih z disleksijo je običajno, da imajo težave z obračanjem črk dlje kot drugi otroci. Tudi pri njih v odraslosti težave največkrat izzvenijo, a zamenjevanje črk jim izjemno otežuje pot do tekočega branja. Neprestano zatikanje ustavlja njihov tok branja in jih nemalokrat jezi do te mere, da se začneju branju na vse načine izogibati.

Tako so deležni manj treninga in posledično še bolj zaostanejo za vrstniki. Pomembno je, da otroku pomagamo ohraniti pozitiven odnos, mu pokažemo da napreduje in mu stojimo ob strani da vztraja. Presenečeni boste, kakšno olajšanje doživi otrok, ko mu damo možnost da si nagajive črke obarva!

Vsak otrok se lahko nauči gladko brati

Če otrok ni intelektualno zaostal, se lahko nauči gladkega branja. Zagotovo. Tudi če ima disleksijo.

Seveda pa pri tem potrebuje roko odraslih, ki njegove težave dovolj zgodaj prepoznajo in mu dajo oporo. Mu ponudijo primerna besedila, ki so zanj tudi primerno oblikovana in mu z nasmehom na obrazu pomagajo, da vztraja pri treningu.

Ne pozabimo, šole smo si izmislili predvsem zaradi opismenjevanja. Otroci imajo pravico, da jih naučimo dobro brati.

VIRI in nadaljne branje: My child reverses letters, are they dyslexic, FAQs about reversing letters

Naročite se na novičke

in bodite obveščeni o novih funkcijah aplikacije