KOBI pomaga pri učenju branja

Pogoji Uporabe

Nazadnje posodobljeno: 6. marec 2019

Splošni pogoji poslovanja

Z dostopanjem do in ob uporabi aplikacij in storitev, ki so v lasti in ki jih upravlja Hopalai d.o.o., se strinjate in sprejmete splošne pogoje poslovanja (‘Pogoji’), ne glede na to, ali dostopate do aplikacij in storitev preko naše programske aplikacije ali spletne stani (‘Storitve’),

Pogoje lahko po lastni presoji kadarkoli spremenimo. Če po tem, ko smo vas obvestili o spremembah, še naprej uporabljate naše Storitve, pomeni, da se s spremembami strinjate. V kolikor se s spremembami Pogojev ne strinjate, ne morete več uporabljati naših Storitev. Glede na to, da se naše Storitve nadgrajujejo, lahko kadarkoli, brez predhodnega obvestila in po lastni presoji, spremenimo ali prekličemo veljavnost del naših Storitev ali vse Storitve v celoti.

Dovoljenje

Skladno s temi Pogoji vam Hopalai dodeljuje omejeno, ne izključno, neprenosljivo dovoljenje za prenos in namestitev Aplikacije na eni mobilni napravi, ki jo posedujete oziroma upravljate ter za uporabo Aplikacije in vseh naših Storitev, ampak izključno za osebne in negospodarske namene. Pridružujemo si vse pravice za Aplikacijo in Storitve, ki pa vam niso neposredno dodeljene. Prepovedano je: (i) posnemati, spreminjati ali oblikovati dela, ki temeljijo na Aplikaciji in Storitvah; (ii) distribuirati, prenesti, prenesti dovoljenje, posoditi ali oddati Aplikacijo tretji osebi; (iii) povratno projektirati, dekompilirati ali razstaviti Aplikacijo; (iv) s tretjimi osebami deliti uporabo Aplikacijo ali Storitev.

Prenos aplikacije

S prenosom Aplikacije s trgovin Apple App Store, Google Play ali katerekoli druge trgovine oz. platforme za distribucijo aplikacij (‘Trgovina z aplikacijami’), potrjujete naslednje:

 • Lastniki teh pogojev smo mi in ne Trgovine z aplikacijami in tako smo mi (ki nismo Trgovina z aplikacijami) odgovorni le za našo Aplikacijo.
 • Trgovina z aplikacijami ni dolžna izvajati nikakršnih popravil oz. nuditi pomoči v povezavi z našo Aplikacijo ali se ukvarjati s kakršnimikoli reklamacijskimi zahtevki.
 • Trgovini z aplikacijami se ne ukvarja s kakršnimikoli zahtevki, ki zadevajo našo Aplikacijo, kot so, zahtevki v povezavi z odgovornostjo za izdelek, zahtevki v povezavi z varstvom potrošnikov, tožbe o poseganju v intelektualno lastnino ali kakršnekoli pravne ali predpisane zahteve, ki jih naša Aplikacija ne izpolnjuje.
 • Trgovina z aplikacijami je tretjeosebna upravičenka za uveljavitev teh Pogojev in jih lahko uporabi proti vam (če se zadeva dovoljenja za uporabo naše Aplikacije na Trgovini z aplikacijami). Ko uporabljate našo Aplikacijo, morate upoštevati tudi Pogoje poslovanje Trgovine.

Uporaba Aplikacije KOBI

Ko se naročite in dobite dostop do vseh storitev, plačate preko Trgovine z aplikacijami naročnino. Plačilni nalog je trajen, ki se bo avtomatsko obnovil, razen če tega ne prekličete vsaj 24 ur preden se trenutno naročniško obdobje zaključi. S svojo naročnino lahko v svojem računu v Trgovini z aplikacijami kadarkoli upravljate, jo prekličete ali izklopite avtomatsko podaljšanje. V primeru preklica naročnine, se bo le-ta preklicala ob koncu naročniškega obdobja.

Odprtje računa

Za uporabo naših Storitev morate pri nas imeti odprt račun. Ko odprete račun, potrjujete, da (a) so vsi navedeni podatki resnični in točni; (b) ste zakonsko dovolj stari, da se strinjate s temi Pogoji; in da (c) z uporabo naših Storitev ne kršite nobenega zakona ali predpisa navedenega v teh Pogojih. Odgovorni ste, da skrbno hranite svoje geslo ob vsaki prijavi v svoje račun. Če sklepate, da je prišlo do kakršnekoli zlorabe vašega računa ali da je imela dostop do vašega gesla nepooblaščena oseba, nas o tem nemudoma obvestite. Niste upravičeni, da (a) uporabljate uporabniškega imena in gesla drugega uporabnika; (b) dovolite drugi osebi, da uporablja vaše uporabniško ime in geslo; in (c) prodajate, posojate, prenašate ali kakorkoli drugače delite svoj račun za določen ali nedoločen čas s komerkoli drugim. Če ne delujete v skladu s temi Pogoji, vam lahko izdamo opozorilo, vas suspendiramo ali celo zapremo račun (in s tem tudi možnost uporabe naših Storitev).

Odprtje enega ali več računov

Če odprete enega ali več računov, soglašate s tem, da imamo vpogled v uporabniške vsebine in podatke.

Zasebnost

Prosimo obrnite se na našo Politiko zasebnosti za informacije o tem, kako zbiramo, uporabljamo in razkrivamo podatke naših uporabnikov.

Vaša vsebina

Odgovorni ste, da je vsebina in informacije, ki jih naložite na ali preko naše aplikacije (npr. kakršnokoli besedilo, slike in drugi material) legalno pridobljena, zanesljiva in primerna. Objavljati smete le vsebino, ki jo sami ustvarite ali za katero imate pravico za objavljanje. S tem ko naložite in objavite Vsebino, nam date pravico in dovoljenje za njeno shranjevanje, reproduciranje, spreminjanje, ustvarjanje sobesedil, objavljanje, distribuiranje, prenos, oddajanje, javno objavljanje, javno izvajanje in uporabo vaše Vsebine v povezavi z našimi Storitvami. Strinjate se tudi, da je vaša Vsebina dosegljiva tudi drugim uporabnikom naših Storitev, ki jo lahko vidijo in uporabijo, pri čemer spoštujejo te Pogoje.

Splošne prepovedi

Obvezujete se, da ne boste storili naslednjega:

 • Uporabljali Storitev ali Vsebine za gospodarske namene ali v prid tretjim osebam oz. na kakršenkoli način, ki ga Pogoji prepovedujejo;
 • Uporabljali Storitev za zbiranje kakršnihkoli osebnih podatkov katerekoli osebe, ne da bi ona s tem soglašala;
 • Dostopali, onesposabljali ali uporabljali tiste dele Storitev, ki niso namenjena javnosti, računalniških sistemov podjetja Hopalai ali tehnične službe Hopalai.
 • Ovirali ali poskusili ovirati nemotenega dostopa kakršnegakoli uporabnika, gostitelja ali omrežja, med drugim se to brez izjem nanaša na, pošiljanje virusov Storitvam, prekomerno prenašanje, poplavljanje, neželeno oglaševanje ali bombardiranje z elektronskimi sporočili;
 • Trudili se priti do ali iskati Storitve oz. Vsebino ali prenesti Vsebino Storitev s pomočjo kateregakoli orodja, naprave ali mehanizma (kot so razni iskalniki spletnih vsebin, orodja za luščenje podatkov ipd.), razen tistih, ki jih je omogočil Hopalai ali so splošno dosegljive na spletnih brskalnikih tretjega ponudnika;
 • Naložili ali prenesli (i) kakršnekoli neustrezne vsebine ali vsebine, ki je last tretje osebe, krši avtorske pravice, blagovne znamke, gospodarske skrivnosti ali moralne pravice oz. pravice druge intelektualne lastnine, ali pravice javnosti ali zasebnosti; (ii) vsebine, ki krši oz. spodbuja kakršnokoli kaznivo ravnanje, ki bi kršilo kakršnokoli veljavno zakonodajo, predpis ali bi sprožilo civilno odgovornost; (iii) goljufive, napačne, zavajajoče ali varljive vsebine; (iv) obrekovalne, opolzke, pornografske, vulgarne ali žaljive vsebine; (v) vsebine, ki spodbuja diskriminacijo, fanatizem, rasizem, sovraštvo, nasilje ali škoduje kateremukoli posamezniku ali skupini; (vi) kakršnekoli nasilne vsebine oz. take, ki spodbuja nasilje oz. dejanja, ki bi ogrozila katerokoli osebo ali subjekt; ali (vii) vsebine, ki nagovarja k ilegalnim ali škodljivim dejanjem ali uporabi takih substanc;
 • Kršili veljavne zakonodaje ali predpisov; ali
 • Spodbujali ali omogočili komurkoli drugemu, da stori karkoli od naštetega.

Avtorske pravice

Kakršnokoli material, ki ste ga naložili na naše Storitve in krši avtorske pravice, bomo odstranili ali onemogočili dostop do le-tega, pred tem pa bosta o tem obveščena lastnik avtorskih pravic ali njegov zakoniti zastopnik. Če mislite, da je bilo vaše delo kopirano in naloženo preko naših Storitev tako, da krši avtorske pravice, prosimo stopite v stik z našim agentom za avtorske pravice in mu posredujte naslednje informacije:

 • Podpis (v elektronski ali fizični obliki) pooblaščene osebe, ki zastopa lastnika avtorskih pravic;
 • Opredelitev avtorskega dela, za katerega mislite, da so bile kršene avtorske pravice
 • Opis tega, kje natančno pri naših Storitvah je material, za katerega trdite, da so bile kršene avtorske pravice;
 • Vaš naslov, telefonsko številko in elektronski naslov;
 • Pisno izjavo, ki ste jo sami napisali, da verjamete, da sporno uporabo dela ne dovoljuje lastnik avtorskih pravic, njegov zastopnik ali zakon;
 • Vašo izjavo, da so informacije, ki ste jih podali pravilne in da ste vi lastnik avtorskih pravic oz. imate pravico do delovanja v imenu lastnika avtorskih pravic. Zahtevek o kršenju avtorskih pravic pošljite našemu zastopniku za avtorske pravice na legal@kobiapp.io ali na Zastopnik za avtorske pravice, Hopalai d.o.o., Ponikve 19, 6210 Sežana.

Spletne strani tretjih oseb

Naše Storitve vsebujejo spletne povezave do vsebin ali storitev, ki so v lasti tretjih oseb (‘Spletne strani tretjih oseb’). Spletnih strani tretjih oseb ne poznamo in ne prevzemamo nobene odgovornosti za njihove vsebine, ponudbo, izvajanje, delovanje, dostopnost, poslovne prakse in politiko. Povezave do Spletnih strani tretjih oseb so namenjene zgolj v pomoč vam, kar pa ne namiguje na nikakršna priporočila ali podporo njihovim vsebinam ali storitvam, prav tako nismo v nikakršni povezavi s temi tretjimi osebami. Če dostopate do Spletnih strani tretjih oseb, sami prevzemate odgovornost za kakršnekoli morebitne nastale stroške ali obveznosti. Spletne strani tretjih oseb imajo svojo politiko zasebnosti, splošne pogoje poslovanja ter način zbiranja podatkov in njihovega varovanja.

Lastništvo

Mi in naši dobavitelji (kar vključuje tudi druge uporabnike) si lastimo vse pravice intelektualne vsebine naših Izdelkov, Aplikacije in Storitev, kot tudi temeljno programsko opremo in tehnologijo ter podatke in vsebine naših Storitev. Poleg tega je naša lastnina po vsem svetu zaščitena z zakonom. Če nam podate kakršenkoli predlog, idejo, mnenje ali priporočilo v povezavi z našimi Izdelki, Aplikacijo ali Storitvami (»Mnenje«), bomo to Mnenje lahko uporabili v kakršnekoli namen in brez kakršnihkoli obveznosti do vas. Če nam podate Mnenje, nam date svetovno, stalno, nepreklicno, popolnoma plačano in brezplačno dovoljenje za uporabo vašega Mnenja, na kakršenkoli način želimo.

Izbris računa

Svoj račun lahko kadarkoli izbrišete. To storite tako, da ga deaktivirate sami ali nas o tem obvestite. Pridružujemo si pravico do zaprtja oz. suspendiranja vašega računa ali dostopa do vseh ali le nekaterih naših Storitev. To lahko storimo iz kateregakoli razloga, kot je na primer, kršenje kateregakoli dela teh Pogojev. Po izbrisu računa se vse vaše pravice navedene v teh Pogojih izbrišejo. Če izbrišemo vaš račun, ker ste kršili pogoje poslovanja, niste upravičeni do povračila naročnine ali katerihkoli drugih plačil in ne boste imeli več pravice dostopati do kakršnihkoli materialov ali do svojega računa.

Izjava o jamstvu za našo Aplikacijo in Storitve

Potrudili se bomo po najboljših močeh, da popravimo kakršnekoli nepravilnosti v delovanju naše Aplikacije ali Storitev. V vsakem primeru pa uporabljate našo Aplikacijo in Storitve na lastno odgovornost. Ne prevzemamo odgovornosti za vsebino ali obnašanje drugih uporabnikov in sami prevzemate odgovornost za uporabo Aplikacijo in Storitev ter ko stopate v stik z drugimi uporabniki. Naša aplikacija in Storitve so zgotovljene na osnovi »Kot je« in »Kot je na voljo« in ne obljubljamo niti zagotavljano, da bodo Aplikacija in Storitve delovale nemoteno, brez napak ali virusov in da bodo napake odpravljene. Kot je v skladu z zakonom, zanikamo vsa jamstva v povezavi z Aplikacijo in Storitvami, ne glede na to ali je neposredna, nakazana ali izjavljena, kar vključuje jamstva o naslovu, trgovini, usposobljenost za katerikoli namen ali ne-kršitev. Če zakon zahteva kakršnokoli garancijo v povezavi z našo Aplikacijo ali Storitvami, so ta jamstva omejena na trajanje tridesetih (30) dni od prvega dneva uporabe oz. so omejena na najkrajše časovno obdobje, ki ga zahteva zakon.

Omejitve odgovornosti

NE PREVZEMAMO NIKAKRŠNE ODGOVORNOSTI (RAZEN KAR NI PREDPISANO Z ZAKONOM) ZA IZGUBLJEN PROFIT, PRIHODEK ALI PODATKE, ZA NASTALE STROŠKE ZARADI DRUGIH IZDELKOV ALI STORITEV, ALI KAKRŠNEKOLI NEPOSREDNE, POSEBNE, POSLEDIČNE, VZORČNE ŠKODE ALI ŠKODE, KI JE NASTALA ZARADI IZDELKOV, NE GLEDE NA TO, KAKO JE BILA STORJENA IN NE GLEDE NA TEORIJO ODGOVORNOSTI, V KOLIKOR JE BILA ŠKODA STORJENA, KER SE NI UPOŠTEVALO TEH POGOJEV ALI PRI UPORABI IZDELKOV, APLIKACIJE ALI STORITEV, ČEPRAV SMO BILI OPOZORJENI O MOŽNOSTI ZA NASTALO ŠKODO. ODGOVORNI SMO ZA ZAHTEVKE, KI NASTANEJO NA PODLAGI TEH POGOJEV OB UPORABI NAŠIH IZDELKOV, APLIKACIJE ALI STORITEV, PRI ČEMER JE NAŠA ODGOVORNOST OMEJENA NA TO KOLIKOR NAM ZAKON DOVOLJUJE IN NA VIŠINO PLAČILA ZA IZDELEK V 12 MESECIH PRED IZDANIM ZAHTEVKOM.

Izjeme

Nekatere sodne oblasti ne dovoljujejo omejitve nekaterih odgovornosti ali omejitve odgovornosti za škodo, ki je nastala kot posledica ali pomotoma, tako da se zgoraj navedene omejitve morda de nanašajo na vas.

Razno

Ti splošni pogoji so sklenjeni med nami in izpodrivajo katerekoli prej sklenjene pogoje. Pogoji so napisani v skladu z zakonom v zvezni državi Slovenija in ne upoštevajo kolizij zakonov ali predpisov. Če je katerikoli del teh Pogojev neveljaven ali ga ni mogoče uveljaviti na sodišču določene sodne oblasti, bo ta ukrep uveljavljen do najboljše mere, kar se da medtem ko se bo ostale ukrepe Pogojev v celoti izvršilo.

Kontakt

Če imate kakršnokoli vprašanje v zvezi s temi Pogoji, nas, prosimo, kontaktirajte na kobi@kobiapp.io