KOBI helpt je kind met lezen​

Privacybeleid

Laatste wijziging: 4 Maart 2019

KOBI (“wij”) hebben dit beleid geschreven om u zo transparant mogelijk uit te leggen welke persoonlijke gegevens we verzamelen, hoe we deze gebruiken, wat uw rechten zijn in verband met onze verzameling en verwerking van de informatie en welke keuzes u hierin hebt. Voor uw gemak hebben we ons best gedaan om dingen op een eenvoudige en duidelijke manier uit te leggen.

Wij voldoen aan de vereisten van de Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van dergelijke gegevens (GDPR). GDPR is een uitgebreide Europese wet inzake gegevensbescherming die de nieuwe wereldwijde standaard bepaalt met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.

Wij bieden diensten aan onze gebruikers via onze:

 • Website kobiapp.io (de ‘website’);
 • Website my.kobiapp.io (de ‘web-app’);
 • Kobi mobiele applicatie (de “KOBI-app”);
 • Social media pagina’s;
 • Andere bijbehorende services die we zowel online als offline bieden.

De hierboven vermelde diensten worden gezamenlijk de “diensten” genoemd.

Over ons

Hopalai d.o.o., Ponikve 19, 6210 Sežana, Slovenië is de verantwoordelijke partij en de gegevensbeheerder met betrekking tot persoonlijke informatie verzameld via de diensten. Indien u uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens wilt uitoefenen, is Hopalai d.o.o. de verantwoordelijke partij.

Onze primaire doelen bij het gebruik van uw gegevens en informatie zijn om uw account aan te maken, het leveren van diensten aan u, het verbeteren van onze diensten, contact met u opnemen, marketing en onderzoek uitvoeren en anonieme statistische rapporten maken voor intern gebruik.

Houd er rekening mee dat de reikwijdte van dit privacybeleid beperkt is tot informatie en gegevens die worden verzameld of ontvangen via uw gebruik van de diensten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de handelingen van derden of bedrijven, de inhoud van hun sites, het gebruik van informatie of gegevens die u aan hen verstrekt, of producten of diensten die zij kunnen aanbieden. Koppelingen naar deze sites vormen geen sponsoring van of verbondenheid met die personen of bedrijven.

Gebruik de diensten niet als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden.

Voor algemene informatie en privacy vragen kunt u contact met ons opnemen via privacy@kobiapp.io.

Hoe we uw informatie verzamelen en gebruiken

In dit privacybeleid betekent de term ‘persoonlijke informatie’ alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; een identificeerbare persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door verwijzing naar een naam, een identificatienummer of, in bepaalde omstandigheden, een IP-adres of de unieke identificatie die aan elke KOBI-account is toegewezen. In het bijzonder verzamelen, verwerken en gebruiken wij de volgende informatie van u, waaronder persoonlijke informatie:

Registratie voor het gebruik van onze diensten

Wanneer u een KOBI-gebruikersaccount maakt, moet u een geldig e-mailadres en een wachtwoord opgeven.

We identificeren u niet persoonlijk naar andere gebruikers en stellen uw accountinformatie niet ter beschikking aan derden op een manier die u zonder uw voorafgaande toestemming zou kunnen identificeren.

Lezer-accounts

Als geregistreerde KOBI-gebruiker kunt u KOBI lezer-accounts toevoegen. U moet een alias opgeven.

Informatie over uw gebruik van onze diensten

Inhoud

We verzamelen de inhoud die u maakt, uploadt of ontvangt van anderen wanneer u onze diensten gebruikt.

Gebruiksinformatie

Tegenwoordig, wanneer u een website, mobiele toepassing of andere internetservice gebruikt, is er bepaalde informatie die bijna altijd automatisch wordt gemaakt en opgenomen. Hetzelfde geldt wanneer u onze diensten gebruikt. Wij volgen hoe en hoe vaak u onze diensten gebruikt. We verzamelen ook bepaalde gegevens die uw mobiele apparaat verzendt wanneer u deze gebruikt voor diensten. Dit omvat informatie zoals het model van uw toestel, het type en de versie van het besturingssysteem en de datums en tijden van uw verzoeken. We gebruiken deze informatie om u optimale services en klantenondersteuning te bieden en om anonieme statistieken te verzamelen die ons helpen onze gebruikersbestand te begrijpen.

Doeleinden Van Gegevensverwerking

We gebruiken informatie die via onze diensten wordt verzameld voor doeleinden die in dit privacybeleid worden beschreven of die aan u worden bekendgemaakt in verband met onze diensten. We kunnen uw gegevens bijvoorbeeld gebruiken om:

 • Het beheren en verbeteren van onze diensten
  • Uw online bestellingen uitvoeren en registratie voor het gebruik van onze diensten inschakelen;
  • U en uw voorkeuren begrijpen om uw ervaring en plezier met onze diensten te verbeteren en aan te passen;
  • Reageren op uw opmerkingen en vragen en ondersteuning bieden;
  • U diensten-gerelateerde informatie sturen, inclusief bevestigingen, facturen, technische kennisgevingen, updates, beveiligingswaarschuwingen en -ondersteuning en administratieve berichten;
  • Elke andere verwerking die nodig is voor de uitvoering van een contract met u.
 • Zorg voor fysieke, netwerk- en informatiebeveiliging en -integriteit:
  • Dit is noodzakelijk om ons legitieme belang te garanderen dat onze IT-systemen en -netwerken veilig en zonder gevaar zijn, zoals back-up en archivering, het voorkomen van malware, virussen, bugs of andere schadelijke code, het voorkomen van onbevoegde toegang tot onze systemen en elke vorm van aanval op, Of schade aan onze IT-systemen en -netwerken.
 • Leveren van marketing- en promotie informatie:
  • Communiceren met u over onze aanbiedingen, promoties, beloningen, komende evenementen en ander nieuws over onze diensten en producten, alleen met uw uitdrukkelijke toestemming.
 • Voor statistische en onderzoeksdoeleinden:
  • We anonimiseren uw gegevens en gebruiken deze voor onze legitieme belangen bij het verwerken van persoonlijke gegevens voor onderzoeksdoeleinden, waaronder marktonderzoek, beter inzicht in onze respectieve klanten en het afstemmen van onze respectieve producten en diensten op hun behoeften;
  • Samengevoegde gegevens delen met zakenpartners.
 • Voor naleving en wettelijke doeleinden:
  • Vermelding van mogelijke strafbare feiten of bedreigingen van de openbare veiligheid aan een bevoegde autoriteit. Dit is noodzakelijk voor ons legitieme belang om het succes van ons bedrijf te bevorderen, misdaad te voorkomen, om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn;
  • In verband met juridische of potentiële juridische geschillen of procedures. Dit is noodzakelijk voor ons legitieme belang om het succes van ons bedrijf te bevorderen en te waarborgen, geschillen op te lossen en openbaarmakingen te doen die wettelijk vereist zijn of waarvan wij menen dat wij redelijkerwijs handelen en wettelijk verplicht zijn.
 • Voor zakelijke of aandelenverkoop:
  • In verband met verzoeken om openbaarmaking en in het geval van een zakelijke of aandelenverkoop of verkoop of aankoop van een bedrijf en/of activa, ongeacht of deze daadwerkelijk of potentieel zijn. Dit is noodzakelijk voor onze legitieme belangen om het succes van ons bedrijf te verkopen en/of te verzekeren en te bevorderen.

Hoe wij uw persoonlijke gegevens kunnen delen met derden

We kunnen uw gegevens (inclusief persoonlijke gegevens) delen met onze gelieerde ondernemingen of partners voor gegevensverwerking, namelijk:

Deze lijst kan van tijd tot tijd veranderen. We kunnen informatie delen die kan worden gebruikt om uw apparaat persoonlijk te identificeren (zoals persistente id’s zoals IDFA, IDFV, advertentie-ID en IP-adres) met het oog op het leveren van onze services, het weergeven van advertenties, het uitvoeren van analyses en onderzoek en het meten van de campagne-prestaties van onze partners op het gebied van gegevensverwerking.

Het privacybeleid van partners voor gegevensverwerkings op het gebied van gegevensverwerking kan aanvullende voorwaarden en informatie bevatten over de manier waarop gegevens worden verzameld en gebruikt, en we raden u aan om hun privacybeleid te raadplegen voor meer informatie over hun gegevensverzameling en gebruik, het gebruik van cookies en andere soortgelijke volgtechnologieën.

We kunnen niet garanderen dat de partners voor gegevensverwerkings  zich zullen houden aan de contractuele verplichtingen of aanvaardbare zakelijke praktijken. We streven ernaar om de informatie die aan onze partners voor gegevensverwerkings wordt verstrekt te beschermen. We hebben geen directe controle over het gebruik van de verzamelde informatie. Daarom erkent u dat wij niet aansprakelijk zijn voor enige inbreuk op de privacy door partners voor gegevensverwerkings en dat onze aansprakelijkheid voor partners voor gegevensverwerkings beperkt is tot het bedrag dat wij als vergoeding van partners voor gegevensverwerkings kunnen ontvangen.

Wij kunnen uw informatie ook vrijgeven zoals wettelijk toegestaan, zoals het naleven van een dagvaarding, of wanneer wij van mening zijn dat vrijgave geschikt is om de wet na te leven; fraude onderzoeken, reageren op een verzoek van de overheid, onze rechten afdwingen of toepassen; of beschermen van de rechten, eigendommen of veiligheid van ons of onze gebruikers of anderen. Dit omvat ook het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties ter bescherming tegen fraude.

Cookies and soortgelijke technologieën

Wij en onze leveranciers van analysediensten gebruiken technologieën zoals cookies, scripts, advertentie-ID’s en tags om het apparaat van een gebruiker te identificeren en zaken te onthouden over uw bezoek. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens

U hebt de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, die u kunt uitoefenen door te schrijven naar het volgende adres privacy@kobiapp.io:

 • Om toegang te vragen tot uw persoonlijke gegevens en informatie met betrekking tot ons gebruik en de verwerking van uw persoonlijke gegevens;
 • Om correctie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens aan te vragen;
 • Om ons te verzoeken het gebruik van uw persoonlijke gegevens te beperken indien dit technisch haalbaar is;
 • Om persoonlijke gegevens te ontvangen die u aan ons hebt verstrekt in een gestructureerde, algemeen gebruikte en machinaal leesbare indeling (bijv. een Excel-spreadsheet) en het recht om die persoonlijke informatie over te brengen naar een andere gegevensbeheerder (inclusief een gegevenscontroller van derden);
 • Bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor bepaalde doeleinden (voor meer informatie, Zie het gedeelte hieronder met de titel “Uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor bepaalde doeleinden”);
 • Om uw toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens door ons op elk moment in te trekken waar wij vertrouwen op uw toestemming om die persoonlijke gegevens te gebruiken of te verwerken. Als u uw toestemming intrekt, heeft dit geen invloed op de rechtmatigheid van ons gebruik en verwerking van uw persoonlijke gegevens op basis van uw toestemming vóór het tijdstip waarop u uw toestemming intrekt.

U hebt ook het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, die voor Slovenië de Information Commissioner is, waarvan de contactgegevens hier beschikbaar zijn: https://www.ip-rs.si/en/about/about/

Voor meer informatie over uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, inclusief bepaalde beperkingen, die van toepassing zijn op sommige van deze rechten, zie de artikelen 12 tot en met 23 van de Algemene Data Protection Regulation (GDPR), die hier beschikbaar zijn: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection.

We zullen binnen een redelijke termijn reageren op uw toegangsverzoek.

We kunnen de verwerking van verzoeken afwijzen die onredelijk repetitief zijn, onevenredig veel technische inspanning vereisen, de privacy van anderen in gevaar brengen, uiterst onpraktisch zijn of waarvoor toegang niet vereist is door de lokale wetgeving.

Uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor bepaalde doeleinden

U hebt de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, die u op dezelfde manier kunt uitoefenen als u de rechten in het vorige gedeelte kunt uitoefenen (Uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens):

 • Bezwaar maken tegen het gebruik of de verwerking van uw persoonlijke gegevens waar wij deze gebruiken of verwerken om een taak in het algemeen belang uit te voeren, wanneer wij dit doen in de uitoefening van de officiële bevoegdheid of voor onze legitieme belangen, waaronder “profiling” (d.w.z. uw gedrag voorspellen op basis van uw persoonlijke gegevens) op basis van een van deze doeleinden;
 • Om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor direct marketing doeleinden (met inbegrip van elke geautomatiseerde evaluatie die we maken over u of een van uw kenmerken als persoon, voor zover het verband houdt met dergelijke directe marketing).

U kunt ook uw recht uitoefenen om bezwaar te maken tegen het gebruik of de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor direct marketing door:

 • Op de koppeling voor het afmelden klikken onder aan een marketing e-mail die we naar u hebben gestuurd en volg de instructies die in uw browser verschijnen nadat u op die koppeling hebt geklikt; of
 • Een e-mail sturen naar privacy@kobiapp.io met de vraag dat we u geen marketingberichten meer sturen.

Wanneer u bezwaar hebt gemaakt tegen direct marketing van ons via een andere communicatiemethode dan die van de marketingberichten die u van ons hebt ontvangen, dient u ons uw naam en voldoende informatie verstrekken om u te kunnen identificeren met betrekking tot de ontvangen berichten.

Veiligheidsgaranties

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beveiligen en te beschermen tegen onbevoegd of onrechtmatig gebruik of verwerking, alsmede tegen het per ongeluk verlies of vernietiging van of schade aan uw persoonlijke gegevens, inclusief:

 • Alleen het delen en verstrekken van toegang tot uw persoonlijke gegevens, voor zover dat nodig is en onder voorbehoud van vertrouwelijkheid-beperkingen;
 • Onze medewerkers trainen in het belang van vertrouwelijkheid en het behoud van de privacy en veiligheid van uw informatie;
 • Het nemen van passende disciplinaire maatregelen om de privacy verantwoordelijkheden van onze medewerkers te handhaven;
 • Onze beveiligingstechnologie continu bijwerken en testen;
 • Beveiligde server providers gebruiken om uw persoonlijke gegevens op te slaan;

Hoewel we te goeder trouw proberen de op de diensten verzamelde informatie op te slaan in een veilige bedrijfsomgeving die niet beschikbaar is voor het publiek, kunnen we de absolute veiligheid van die informatie niet garanderen tijdens de overdracht of opslag ervan op onze systemen. Bovendien kunnen we, hoewel we proberen de integriteit en veiligheid van ons netwerk en onze systemen te waarborgen, niet garanderen dat onze beveiligingsmaatregelen zullen verhinderen dat “hackers” van derden illegaal toegang krijgen tot deze informatie. We garanderen niet dat uw informatie wordt beschermd tegen, verlies, misbruik of wijziging door derden. Geen enkele verzendmethode via internet of elektronische opslag is 100% veilig. Daarom kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

Dataretentie

Wij bewaren uw gegevens:

 • Zolang je je account niet hebt verwijderd;
 • Voor een wettelijke verplichting om uw informatie te blijven verwerken, zoals boekhoudkundige en fiscale verplichtingen opgelegd door de toepasselijke wetgeving of op wettelijke basis die we hebben om uw persoonlijke informatie te blijven verwerken, zoals uw toestemming;
 • Om uw informatie te bewaren en te gebruiken indien nodig om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten af te dwingen.
 • Zoals hierboven aangegeven, bewaren we uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Wanneer informatie niet langer nodig is, zullen we deze verwijderen met behulp van redelijke maatregelen om de informatie tegen ongeautoriseerde toegang of gebruik te beschermen.

Voor meer informatie over waar en hoe lang uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen, en voor meer informatie over uw rechten op het wissen en overdraagbaarheid,kunt u contact met ons opnemen op privacy@kobiapp.io.

California Online Privacy Protection Act (CalOPPA)

CalOPPA is de eerste staatswet in de Verenigde Staten die commerciële websites en online services vereist om een privacybeleid te plaatsen. Het bereik van de wet strekt zich uit tot ver buiten Californië en vereist van elke persoon of bedrijf in de Verenigde Staten (en mogelijk de wereld) die websites exploiteert en die persoonlijk identificeerbare informatie van consumenten in Californië verzamelen, om een opvallend privacybeleid op zijn website te plaatsen met precies de informatie die wordt verzameld en die personen of bedrijven waarmee het wordt gedeeld. – Zie meer op: http://consumercal.org/california-online-privacy-protection-act-caloppa/#sthash.0FdRbT51.dpuf

Volgens CalOPPA gaan we akkoord met het volgende:

 • Gebruikers kunnen onze site anoniem bezoeken.
 • Zodra dit privacybeleid is gemaakt, voegen we er een link naar toe op onze startpagina of, als minimum, op de eerste belangrijke pagina na het betreden van onze website.
 • Onze link Privacybeleid bevat het woord ‘Privacy’ en is eenvoudig te vinden op de hierboven vermelde pagina.

U wordt op de hoogte gebracht van eventuele wijzigingen in het privacybeleid:

 • Op onze pagina Privacybeleid

U kunt uw persoonlijke gegevens wijzigen:

 • Door ons te e-mailen

Hoe verwerkt onze site de ‘volg-me-niet’ browser optie?

Wij respecteren Do-Not-Track signalen en we volgen niet, plaatsen geen cookies of adverteren niet wanneer er een DNT-browsermechanisme (Do Not Track) aanwezig is.

COPPA (Children Online Privacy Protection Act)

Als het gaat om het verzamelen van persoonlijke gegevens van kinderen jonger dan 13 jaar, heeft de COPPA (Children’s Online Privacy Protection Act) ouders de controle over de gegevens. De Federal Trade Commission, het agentschap voor consumentenbescherming in de Verenigde Staten, dwingt de COPPA-regel af, waarin wordt uiteengezet welke exploitanten van websites en onlinediensten moeten doen om de privacy en veiligheid van kinderen online te beschermen.

Neem contact op met het volgende personeel om de gegevens van uw kind te verwijderen:
Auke Touwslager auke@kobiapp.io

Wij houden ons aan de volgende COPPA-richtlijnen:

 • We zullen niet eisen dat een kind meer informatie vrijgeeft dan redelijkerwijs nodig is om deel te nemen aan een activiteit.
 • Ouders kunnen de persoonlijke gegevens van hun kind bekijken, ons vragen deze te verwijderen en weigeren om verdere verzameling of gebruik van de informatie van het kind toe te staan.
 • Ouders kunnen instemmen met het verzamelen en gebruiken van de informatie van hun kind, maar staan nog steeds geen openbaarmaking aan derden toe, tenzij dat deel uitmaakt van de diensten.
 • Ouders kunnen controleren, verwijderen, beheren of weigeren met wie de informatie van hun kind wordt gedeeld door een e-mail te sturen naar ons ondersteunend personeel, door ons ondersteunings nummer te bellen, via accountinstellingen in onze app of rechtstreeks contact met ons op te nemen.
 • We zullen ouders direct op de hoogte stellen voordat ze persoonlijk identificeerbare informatie (PII) van hun kinderen verzamelen. Dit omvat welke specifieke informatie wij wilt verzamelen en hoe deze kan worden vrijgegeven, een link naar uw online privacybeleid en hoe de ouders hun toestemming kunnen geven. Als de ouder niet binnen een redelijke tijd toestemming geeft, verwijdert u de online contactgegevens van de ouder en het kind uit uw administratie.
 • Ouders kunnen toestemming geven door een toestemmingsformulier te ondertekenen en het terug naar ons te sturen via fax, e-mail of elektronische scan, door een creditcard, betaalpas of een ander online betalingssysteem dat elke afzonderlijke transactie meldt aan de rekeninghouder of door rechtstreeks contact met ons op te nemen.

Overdracht naar andere landen

Wij kunnen gegevens die wij over u verzamelen overdragen aan gelieerde entiteiten of aan partners voor gegevensverwerking in andere landen dan uw land van verblijf. Houd er rekening mee dat deze landen en rechtsgebieden mogelijk niet dezelfde wetgeving inzake gegevensbescherming hebben als uw eigen rechtsgebied. We nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat er voldoende waarborgen zijn om de overdracht van informatie naar uw land mogelijk te maken en het gebruik en de openbaarmaking van informatie over u, inclusief persoonlijke informatie, zoals beschreven in dit Privacybeleid.

Wanneer wij uw persoonlijke gegevens buiten de Europese Economische ruimte overdragen, is het land waarnaar deze worden overgebracht afhankelijk van een besluit van de Europese Commissie inzake de toereikendheid. Zo niet (of als we uw persoonlijke gegevens overdragen aan een internationale organisatie), dan zorgen we ervoor dat de overdracht plaatsvindt op basis van een of meer van de volgende waarborgen:

 • Het beleid inzake gegevensbescherming dat de gegevensbeheerder en andere bedrijven en entiteiten binnen onze bedrijfsgroep van tijd tot tijd naleven en dat voldoet aan de toepasselijke wetgeving, bekend als “bindende bedrijfsregels”;
 • Een gedragscode of gedragscodes die zijn opgesteld door een door de Information Commissioner goedgekeurde vereniging of andere instantie;
 • Een goedgekeurd certificatiemechanisme (zoals het EU-VS-privacyschild); of
 • Indien de Information Commissioner daartoe toestemming heeft gegeven, contractuele bepalingen tussen de gegevensbeheerder of -verwerker en de gegevensbeheerder, de verwerker of de ontvanger van de persoonsgegevens in het derde land of de internationale organisatie.

Wijzigingen in dit privacybeleid

We zullen dit privacybeleid zo nu en dan bijwerken als het nodig is om onze gebruikers te beschermen, actuele informatie te verstrekken en te reageren op juridische en technische wijzigingen. Als we materiële wijzigingen aanbrengen, zullen we u per e-mail (verzonden naar het e-mailadres dat in uw account is opgegeven) of via een bericht op onze website informeren voordat de wijziging van kracht wordt. We raden u aan onze website regelmatig te raadplegen voor de nieuwste informatie over onze privacyprocedures.

Als u vragen of opmerkingen hebt over ons privacybeleid voor gegevens of als u vragen hebt om problemen met uw persoonlijke gegevens op te lossen, kunt u contact met ons opnemen via privacy@kobiapp.io Klanten support is beschikbaar in het Engels.